PLAN IZLETA ZA 2019.GODINU

    PLAN IZLETA I AKTIVNOSTI PD BJELAŠNICA ZA 2019.GODINU

DOČEK NOVE 2019.GODINE U PLANINARSKIM DOMOVIMA

  DOČEK NOVE 2019. GODINE U PLANINARSKIM DOMOVIMA  

STANARI 2017

  STANARI NOVA 2017.GODINA  

PRIPREMA PLANA IZLETA ZA 2020.godinu

  UO PD BJELASNICA U postupku je analiza i dorada "plana izleta" za 2020.godinu Plan ce biti objavljen nakon dorade i usvajanja od strane UO PD Bjelasnica

PLAN IZLETA ZA 2019.GODINU

    PLAN IZLETA I AKTIVNOSTI PD BJELAŠNICA ZA 2019.GODINU

DOČEK NOVE 2019.GODINE U PLANINARSKIM DOMOVIMA

  DOČEK NOVE 2019. GODINE U PLANINARSKIM DOMOVIMA  

NOVI DOMAR NA HRASNIČKOM STANU

    NOVI DOMAR U PLANINARSKOM DOMU HRASNIČKI STAN   Dobro došli u planinarski dom Hrasnički stan!

NAJAVA ZASJEDANJA IZBORNE SKUPŠTINE PD BJELAŠNICA

  ZASJEDANJE IZBORNE SKUPŠTINE PD BJELAŠNICA HRASNIČKI STAN   OBAVJEŠTENJE