DOČEK NOVE 2017.GODINE / STANARI

 

NOVA 2017 GODINA

 

MLADOST NA STANARIMA

 

Uz nevjerovatno dobru atmosferu,pjesmu i osmjeh, ušli smo u novu 2017.godinu

 

Izvan planinarskog doma "STANARI" muk, tišina i kristali srebrnog snijega svjetlucaju pod baterijskim lampama.

 

 

Zaljubljeni par, mokra kosa i dah iznjedriše neku dugo isčekivanu ljubav!

Skriveni plašljivi pogled i klonula glava,

slomi se i spusti na šal meki.

Noć krenu tiho!

I priča, 

o nama!

A zvijezde,

nijeme?

sipaju svoje hladno inje, 

gledaju i šute!

Niko ni riječ ne izusti!