OBNOVLJENA MARKACIJA JAVORNIK-KARAMUSTAFINI ČAIRI

 

OBNOVLJENA MARKACIJA

JAVORNIK-KARAMUSTAFINI ČAIRI

 

U mjesecu junu 2017 u organizaciji PD BJELAŠNICA obnovljena je dotrajala markacija na relaciji

Javornik - Karamustafini čairi. markacija je postavljena vrlo kvalitetno sa čestim limenim pločama i putokazima. Nosioci glavne aktivnosti oko markiranja su bili Amir Began-Šilja i Sead Pašić-Paja.