Održano redovno zasjedanje Izborne Skupštine PD BJELAŠNICA

 

 

U prostorijama PD BJELAŠNICA u ul.Zelenih beretki 15, dana 04.06.2013.godine održano je redovno zasjedanje Skupštine PD BJELAŠNICA  na kojem su donešene sljedeće odluke:

 

  1.Skupštinsko zasjedanje PD BJELAŠNICA, nakon pozdrava i izjave dobrodošlice otvorila je Predsjednica Skupštine Nermana Jažić

     Nakon kraće diskusije, galasanjem Skupština je prihvatila prijedlog o imenovanju radnih tijela koja će voditi skupštinsko zasjedanje i usvojila    

     poslovnik o radu i dnevni red Skupštine PD BJELAŠNICA

  2.Aktuelni predsjednik UO PD BJELAŠNICA Ferid Varešanović je po poslovniku podnio:

     -Izvještaj o godišnjem radu i aktivnostima UO PD BJELAŠNICA kao i o problemima koji su uspješno prevaziđeni u proteklom periodu i 

     -Izvještaj o finansijsom poslovanju

  3.Nakon referisanja Predsjednica Skupštine Nermana Jažić, otvorila je raspravu po pitanju "Izvještaja o radu" i "Finansijskom izvještaju"

     Predsjednika PD BJELAŠNICA i UO. Nakon provedene rasprave glasanjem prisutnih članova, usvojen je "Izvještaj o radu" i "Finansijski

     izvještaj" Predsjednika i UO PD BJELAŠNICA

  4.Po poslovniku, "Kandidaciona komisija"  je izašla sa prijedlogom o reizboru za još jedan mandat aktuelnog Predsjednika UO Ferida    

     Varešanovića, a za Potpredsjednika UO PD BJELAŠNICA da se izabere Jasenko Kapidžić 

  5.Skupština se izjasnila o ovom prijedlogu i jednoglasno usvojila imenovanje predsjednika i potpredsjednika UO PD BJELAŠNICA

  6.Predsjednik UO Ferid Varešanović je podnio izvještaj o planovima i aktivnostima UO za narednu godinu kao i o strategiji razvoja i 

     načinu prevazilaženja aktuelnih i tekućih problema.

  7.Nakon provedenog glasanja usvojen je Izvještaj Predsjednika UO o planovima za narednu godinu.

  8.Skupštini je takođe prezentiran plan o sanaciji planinarskog doma na Hranisavi koji je oštećen i u veoma lošem stanju. Predočen je Projekat    

     o sanaciji PD HRANISAVA i obrazložen način finansiranja i izgradnje.

  9.Skupština je takođe izglasala prijedlog da se smanji broj članova UO sa sadašnjih 17 na 11 članova, zbog bolje operativnosti i  

     funkcionisanja UO

10.Skupština je zaključila svoj rad u 20.30h a nakon toga upriličena je zakuska i druženje članova i gostiju