PLAN IZLETA ZA 2020 GODINU

 

PLAN IZLETA PD BJELAŠNICA ZA 2020.g

 

 

FEBRUAR

Prenj, memorijal  LPG

Hrasnički Stan

MART

Bjelašnički dan, Stanari

APRIL

Velež, fortica, via ferata, zip line

Volujak

Sitnik

MAJ

Kozjak, Malačka

Čvrsnica, Hajdučka Vrata

Šavnici

JUNI

Kanjon Brine, ferata

Javornik

JULI

Čabulja

Podgradina

AUGUST

Logorovanje na Šatorskom jezeru

Dan planinara, Drenik Živinice

Stanari

SEPTEMBAR

Prenj, Zelena Glava

Rajac

Sitnik

OKTOBAR

Papuk, Jankovac

Velebit, Put malog princa, Majstorsja cesta, Tulove grede

Podgradina

NOVEMBAR

Martinje u Kutjevu, Hrvatska, Pečuh Madjarska

Javornik

DECEMBAR

Treskavica

Šavnici