Planinarski dom "Podgradina"-Bjelašnica - JEZERCE IZ BAJKE

Jezerce iz bajke u blizini planinarskog doma"Podgradina"