PRIPREMA PLANA IZLETA ZA 2020.godinu

 

UO PD BJELASNICA

U postupku je analiza i dorada "plana izleta" za 2020.godinu

Plan ce biti objavljen nakon dorade i usvajanja od strane UO PD Bjelasnica